Published On: za, jan 2nd, 2016

Spoorleiding toch gestoord.

Trein[1]Voor het eerst in de Nederlandsche treingeschiedenis heeft de directie van de NS ruiterlijk toegegeven dat zij zelf totaal niet sporen. Of hen dit wagonladingen vol kritiek zal opleveren en of deze ontboezeming uiteindelijk tot een breuk in de leiding zal leiden, is op dit moment nog niet duidelijk.

About the Author