Published On: za, feb 4th, 2017

Kuifje in de Maashorst

Cairo. De archivaris van een Egyptische bibliotheek heeft onlangs een bijzondere ontdekking gedaan. In het striparchief vond hij het origineel van het Kuifje album De Krab met de Gulden Scharen. Tekenaar Hergé blijkt dit avontuur van Kuifje in eerste aanzet op de Brabantse Maashorst te hebben gesitueerd. Staatsbosbeheer overweegt nu de zojuist uitgezette wisenten te vervangen door kamelen.

About the Author